Victims of Crime Office - link to homepage

Nukentėjusiųjų chartija

 

Nukentėjusiųjų chartijoje ir baudžiamojo teisingumo sistemos vadove aprašoma baudžiamojo teisingumo sistema iš nusikaltimų aukos perspektyvos. Juose išdėstomos jūsų teisės į įvairių valstybės tarnybų, dirbančių su nusikaltimo aukomis, teikiamas paslaugas.

 

 „„Nukentėjusysis" – tai fizinis asmuo, patyręs žalą, įskaitant kūno sužalojimą ar psichinę traumą, emocinį sukrėtimą ar ekonominius nuostolius tiesiogiai dėl veikimo ar neveikimo pažeidžiant valstybės narės baudžiamąjį įstatymą." ES pamatinis sprendimas dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose (2001 m.)

 

Kiekviename skyriuje apžvelgiama:

 

ko jūs galite tikėtis iš tarnybos;

 

ką jūs galite daryti, jeigu mes nepateisiname jūsų lūkesčių;

 

tarnybos vaidmuo.

 

10 skyriuje taip pat pateikiama santrauka apie nukentėjusiuosius ir įstatymus, o 11 skyriuje nurodoma naudinga kontaktinė informacija.

 

Kiekviename skyriuje nurodyta versijos data. Kadangi skirtingos organizacijos tobulina savo paslaugas arba teikia naujas paslaugas nusikaltimų aukoms, jos parengia atskirų chartijų naujas versijas ir nurodo naujausios versijos datą.

 

Atkreipiame dėmesį, kad ši Chartija yra tik rekomenduojamojo pobūdžio. Ji nėra teisinis dokumentas ir nesuteikia jums teisių.

 

 

Ši chartija yra suskirstyta į 11 skyrių (jų kiekvieną galima parsisiųsti pdf), kuriuose yra šios atskiros chartijos:

 

Nukentėjusiųjų chartija ir baudžiamojo teisingumo sistemos vadovas 

(parsisiusti pdf faila) pdf   

 

Nusikaltimų aukų pagalbos linijos chartija (parsisiusti pdf faila) pdf     

 

An Garda Síochána (Airijos policijos) chartija (parsisiusti pdf faila) pdf    

 

Teismų tarnybos chartija (parsisiusti pdf faila) pdf     

 

Generalinės prokuratūros chartija (parsisiusti pdf faila) pdf     

 

Lygtinio teistumo tarnybos chartija (parsisiusti pdf faila) pdf     

 

Įkalinimo tarnybos chartija (parsisiusti pdf faila) pdf   

 

Teisinės pagalbos tarnybos chartija (parsisiusti pdf faila) pdf     

 

Koronerio tarnybos chartija (parsisiusti pdf faila) pdf     

 

Nusikaltimų padarytos žalos kompensavimo teismo chartija (parsisusti pdf faila) pdf  

 

Nukentėjusieji ir įstatymai (parsisiusti pdf faila) pdf     

 

Naudinga kontaktinė informacija (parsisusti pdf faila) pdf    

 

Teisingumo ir teisės reformos ministro įvadinis žodis (parsisusti pdf faila) pdf     

 

Įvadas į nukentėjusiųjų chartiją (parsisusti pdf faila) pdf     

 

Padengti (parsisusti pdf faila) pdf